Hvad indebærer en genoptagelse af en virksomhed?

Hvad er en genoptagelse og hvad betyder det for dig og din virksomhed? 

Forud for en genoptagelse, har en virksomhed har været under tvangsopløsning. En tvangsopløsning sker ved brud på selskabsloven og en række krav, som omfatter firmaets stiftelse og drift. For at søge om genoptagelse, skal firmaet være solvent, dvs. have flere økonomiske aktiver end passiver. Er firmaet derimod insolvent og har større gæld end formue, vil genoptagelsen af dette ikke længere være en mulighed. Vi har her noteret årsagerne til tvangsopløsningen, da alle disse retningslinjer skal følges til punkt og prikke, hvis virksomheden ønsker at komme i betragtning til genoptagelse. Nedenfor det vil vi også notere betingelserne, for at genoptage den daglige drift i din virksomhed. 

Overtrædelser

1. Selskabet ledes ikke efter lovgivningen eller selskabets egne vedtægter

2. Selskabet er revisionspligtigt, men har ikke oplyst en revisor

3. Selskabet har ikke indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen inden for tidsfristen

4. Selskabet har tabt en del af selskabskapitalen

5. Selskabet har ikke reageret på tabt udestående kapital

6. Selskabet har ikke registreret legale og reelle ejere

Bliver bare ét af de ovenstående krav brudt, vil Erhvervsstyrelsen være berettiget til at anmode Skifteretten om en tvangsopløsning. Efter modtaget henvendelse omkring tvangsopløsning, har man som virksomhedsejer en 3 måneders tidsfrist, til at udbedre sine fejl. De samme 3 måneder går med sagsbehandling i Skifteretten og det er derfor den mængde tid man har, til at søge om genoptagelse.  Dette udelukker dog ikke Skifteretten fra at arbejde på sagen inden for dette tidsrum og vi anbefaler derfor kraftigt, at man reagerer øjeblikket på en sådan henvendelse. 

Betingelser

1. Erhvervsstyrelsen skal have modtaget en anmeldelse om genoptagelse senest 3 måneder efter, at skifteretten er blevet anmodet om tvangsopløsning

2. Selskabet må ikke have været under tvangsopløsning inden for de sidste 5 år. Hvis dette er tilfældet, kan en løsning være at gennemføre en fusion med et nystiftet selskab

3. De mangefulde forhold, som tvangsopløsningen skyldes, skal rettes op på

4. En godkendt revisor skal udstede en erklæring, som konkluderer, at selskabets kapitalgrundlag er til stede, og at der ikke er ulovlige kapitalejerlån

5. Hvis skifteretten har udnævnt en likvidator, skal denne give samtykke til genoptagelsen

Hvordan håndterer jeg situationen herfra?

Vi ville anbefale at hyre en advokat, som sidder med selskabsloven til daglig og kender til proceduren, for virksomheder som din. Det vil give dig et mere klart oveblik at have nogen at sparre med, som er bekendt med denne type lovgivning og derfor kan give dig nogle konkrete råd og muligheder. 

 

Hvis du ønsker at vide mere om hvad en genoptagelse er, læs da med her: genoptagelse 

4 tanker om “Hvad indebærer en genoptagelse af en virksomhed?”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *